Før at vi kan tilbyde dig et behandlingsforløb på Klinik AYA, skal du give skriftligt samtykke til, at vi i klinikken indsamler dine persondata og opbevarer disse. Klinikken er registreret under Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsloven, som påkræver journalføring – en behandlingsjournal.

På Klinik AYA er vi ansvarlige for at behandle dine data på en sikker, seriøs og lovlig vis. Du kan være sikker på, at vores databehandling altid sker i overensstemmelse med gældende lovgivning i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” og har derfor pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter sidste journalnotat. Dog i tilfælde af eksempelvis en klage- eller erstatningssag vil dine oplysninger blive opbevaret indtil sagen er endeligt afsluttet.

Hvorfor indsamler vi data?

Vi vil gerne kunne give dig den bedst mulige behandling, og har derfor brug for at indsamle og behandle oplysninger om dig.

Hvilke data indsamler vi?

Når du er patient hos os, vil der blive udarbejdet en personjournal og derfor indsamler vi følgende personoplysninger:

Navn, adresseoplysninger, e-mail, telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig. Vi beder om dit CPR-nummer, da det skal bruges til sikker patientidentifikation, og til journaloprettelse og al lægefaglig kommunikation, herunder receptudskrivning. Vi indsamler også personfølsomme oplysninger såsom oplysninger om dit helbred, da det er relevant for din behandling hos os. Er det relevant for din behandling kan vi også registrere etniske eller religiøse oplysninger. I forbindelse med dine kosmetiske behandlinger er det lovpligtigt, at der tages før og efter billeder, som dokumentation af behandlingsforløbet. Disse billeder opbevares i vores elektroniske kundesystem, CBIT Aps, som er vores databehandlere. Billeddokumentation i forbindelse med kosmetisk behandling foretages jf. “Bekendtgørelse om kosmetisk behandling”.

Tavshedspligt

Klinik AYA har tavshedspligt. Det betyder, at der som udgangspunkt, ikke må udveksles oplysninger med andre om dit helbred uden dit samtykke. Du har indsigtsret og mulighed for rettelser og tilføjelser til din journal.
Det er ikke lovligt at udlevere kopi af din journal eller oplysninger til andre klinikker, behandlere eller lægeklinikker uden dit samtykke. Klinik AYA er ikke forpligtet til at udlevere kopi eller oplysninger til andre kosmetiske klinikker, behandlere eller lægeklinikker.
Under særlige omstændigheder som ved indberetning af en utilsigtet hændelse eller ved tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan der være tale om en lovpligtig gennemgang af journalmaterialet. Anonymiseret information til producent af medicin og medicoteknik gives også ifm bivirknings-indrapportering og beskrivelse af hændelsesforløb.

Hvem har adgang til din patientjournal?

Vores journalsystem er ikke tilgængeligt for andre end Klinik AYA, og vi udveksler kun oplysninger med andre fagpersoner, hvis du beder os om det. Du kan altid bede om en kopi af din journal, dette sker ved personlig henvendelse, hvor der kan blive bedt om legitimation. Såfremt journalen ønskes slettet skal du kontakte Klinik AYA.

Når du besøger vores hjemmeside, Facebook eller Instagram.

Vi gemmer eller anvender ingen oplysninger om din færden, når du besøger os på vores hjemmeside, på Facebook eller Instagram, da vores holdning er, at du selv skal vælge hvilke informationer, du ønsker at modtage.

Sikkerhed

Vi kontrollerer dette via logning og tilsyn. For at undgå datatab, gennemfører vi dagligt backup via CBIT.  Vi beskytter også dine data ved hjælp af kryptering, når vi sender data ud af vores netværk. I tilfælde af et sikkerhedsnedbrud vil du blive orienteret så hurtigt som muligt.

Markedsføring

Markedsføring i form af billeder vil ikke blive benyttet med mindre der er indhentet skriftligt samtykke, som til enhver tid kan tilbagekaldes.

Samtykke til andet end behandling

Et samtykke til at udveksle oplysninger til brug for andet end behandling gælder højest i 1 år. Du kan altid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke. Det gør du ved at kontakte Klinik AYA.

Hvis du vil klage

Du skal henvende dig til Datatilsynet, hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang hos Datatilsynet.
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på info@klinikaya.dk eller 22494967.